Klima uređaji

Montaža klima uređaja


Montaža klima uređaja


Iskoristite naših 20 godina iskustva na polju montaže i servisiranja klima uređaja


Nakon dolaska u Vaš prostor pažljivo pristupamo zaštićivanju i po potrebi pomicanju Vašeg pokućstva.


Istovremeno se dogovaramo o tijeku posla, mjestu montaže klima uređaja te mogućem trajanju montaže. Raspakiravamo klima uređaj te na pod prostora u zoni rada podmećemo zaštitne prostirače radi zaštite poda. Pažljivo raspoređujemo sav potrebni alat na način da naš alat nema doticaja s Vašim pokućstvom ili stvarima.


Nakon određivanja mjesta montaže klima uređaja pristupamo samoj montaži, tako da vas istovremeno informiramo o samom tijeku montaže i radnjama koje slijede. Unutarnja jedinica se montira na mjesto koje je najpovoljnije za cirkulaciju zraka po prostoriji i pri tom se puno pozornosti polaže na osoblje koje mora biti zaštićeno od direktne cirkulacije hlađenog zraka.

Bušenje rupe u zidu radi prolaska potrebne instalacije koja povezuje vanjski i unutarnji uređaj vrši se pomoću bušilice za beton ili pomoću drugih alata (ako zid nije betonski ili od cigle) i pri tom se sa usisivačem usisava prašina koja nastaje prilikom poduzetih radnji.

˘Nakon bušenja otvora na zidu odmah se pristupa dodatnom usisavanju prašine i sitnih čestica s poda tako da se otkloni i najmanja mogućnost oštećivanja poda i namještaja. Istovremeno dok traje bušenje ili neposredno nakon toga spaja se unutarnja jedinica s bakrenim cijevima posebno izoliranim za niske i visoke temperature, te se spajaju potrebni električni kablovi i odvod kondenzata, kako bi se unutarnja jedinica klima uređaja mogla postaviti na zid. Cijev odvoda kondenzata se instalira u dogovoru s korisnikom i odvodi na najbolje moguće mjesto.

Kondenzat (voda) se stvara u unutarnjoj jedinici kad unutarnja jedinica hladi. U slučaju kad unutarnja jedinica grije kondenzat se stvara u

vanjskoj jedinici.


Nakon postavljanja unutarnje jedinice na zid pristupa se postavljanju vanjske jedinice. Vanjska jedinica se postavlja na mjesto koje mora zadovoljavati tehničke zahtjeve uređaja i budućeg servisiranja, uzevši u obzir Vaše potrebe u smislu organizacije prostora. Kad je vanjska jedinica montirana i spojena s cijevima i kablovima koje idu od unutarnje jedinice, spaja se strujni kabel te se klima uređaj pušta u probni rad. Istovremeno se usmeno objašnjavaju funkcije rada klima uređaja koje se odabiru putem daljinskog upravljača. Za detaljniji opis svih funkcija rada postoje pismene upute. Po samom završetku posla pristupamo čišćenju prostora, te odnošenju svih otpadnih stvari koje su nastale pri montaži. Tijekom samog rada možete postavljati pitanja o samoj montaži i mogućim nejasnoćama. Niste obvezni pomagati u poslu  niti nuditi piće ili jelo.


Savjeti o montaži klima uređaja


IZVID PROSTORA


Jedan vrlo važan i prvi korak početka posla je i izvid prostora koji je potrebno klimatizirati.


Postoji vise aspekata pristupanja izvidu. Izvid prostora u novogradnjama i određivanje pozicija unutarnjih i vanjskih jedinica klima uređaja je relativno jednostavan posao.


Gledajući sa strane iskusnog montažera sa dugogodišnjim iskustvom u montaži klima uređaja najjednostavnije je odrediti poziciju unutarnje i vanjske jedinice, jer s obzirom na stupanj izgrađenosti objekta moguće je instalacije klima uređaja instalirati u zid tako da u konačnici i funkcija i estetika budu zadovoljene. Osim tehničkih zahtijeva montaže dobro je uz kompletno upoznavanje mogućeg rasporeda pokućstva predvidjeti eventualna naknadna bušenja i zahvate na zidovima.


Nakon takvih informacija, možemo sa velikom sigurnošću definirati trasu instalacija, kako bakrenih izoliranih cijevi tako i kondenzata.U ovom slučaju kvalitetna suradnja sa projektantom i  investitorom rezultira najboljim rezultatima. U stambenim zgradama koje su useljene  svaku pojedinu stambenu jedinicu možemo smatrati posebnim objektom i zadatkom zato sto svaki pojedini vlasnik stana ili prostora cesto ima svoju viziju o najboljoj  poziciji i potrebnoj snazi klima uređaja sto rezultira često sa stručnim predavanjima od strane osobe koja izvida prostor kako bi uvjerio vlasnike prostora da je ona pozicija koju preporuča i najbolja za rad klima uređaja, i za nesmetani boravak ljudi u prostoru.


Naime korisnici su cesto u situaciji da „čuju“ od nekoga sto je najbolje za njihov prostor a što je često krivo.Često dolaze sa „interesantnim“ prijedlozima.Međutim uglavnom na kraju uz dobru argumentaciju pristaju na ponuđena rješenja. U ovom slučaju instalacija klima uređaja postavlja se u pvc kanalice te su vidljive na zidu.U ovom slučaju određivanje pozicije unutarnja i vanjske jedinice je otezano jer gotov uređen prostor je ograničavajući faktor za samu instalaciju.Budući da se ovakav tip građevina većinom nalazi u samom naselju, definiranje pozicije vanjske jedinice je otežano zbog nemogućnosti montaže na pročelje zgrade. Određivanje potrebne snage klima uređaja ovisi o namjeni prostora. Tako da predložena snaga po jednom kubiku ne treba prelaziti c.c.a 30w rashladne snage. Za spavaće sobe na primjer problem je naći jedinicu sa tako malom potrebnom snagom klima uređaja , pa se u tom slučaju stavlja najbliža veća snaga.  Stambene privatne kuće također spadaju u relativno jednostavan za izvid. Kako se privatne stambene kuće uglavnom nalaze izvan užeg gradskog središta, smještaj vanjske jedinice  u odnosu na okolinu uglavnom nije problem. Vanjsku jedinicu smještamo na najbolju moguću poziciju u odnosu na unutarnju jedinicu vodeći računa o minimalnim tehničkim zahtjevima. U poslovnim prostorima kao sto su poslovni prostori uredskog tipa kafići  restorani proizvodni prostori ,potrebno je za potrebnu snagu rashladnog uređaja uračunati kako broj osoba u prostoru tako i isijavanje topline strojeva koji su u samom prostoru te broj izmjena zraka u jednom satu.Budući da se izmjenom zraka u prostoru gubi energija, istu moramo nadoknaditi jačim klima uređajem.Često u kafićima vidimo kazetne modele klima uređaja. Kazetne klime imaju dobru osobinu rasprostiranja kondicioniranog zraka po stropu prostora i zatim laganog spuštanja uz zidove, što je važno s obzirom na mogući broj ljudi na jednom mjestu. Međutim one zahtijevaju spušteni strop. Zidne jedinice su pogodne za prostore gdje je prisutan manji broj korisnika kao što su stambeni i slični prostori. Prema namjeni prostora i načinu uređenja određujemo tip, model pa čak i proizvođača jer kod proizvođača jedan model je kvalitetniji od drugog. Jedan proizvođač proizvodi bolje kazetne modele drugi zidne modele i.td. Za izvid prostora treba uzeti u obzir posebnosti samog prostora, lokaciju objekta, visinu objekta, stupanj izolacije, dali je osnovna namjena klime grijanje ili hlađenje, sklonost korisnika prema određenom proizvođaču klime modelu itd.    

Preporuka za montažu vanjskih izbor i montaža unutarnjih


Odrediti mjesto montaže klima uređaja je jedan od presudnih trenutaka u procesu kupovine klime te je stoga vrlo važno da poziciju jedinica odredi iskusna osoba, sugestije korisnika prostora mogu se uvažiti ako ti prijedlozi bitno ne utječu na kvalitetu rada klima uređaja i na korisnika.


Vanjsku jedinicu klime ako je kako moguće montiramo što dalje od prostora spavaćih soba. Zavisno od uvjeta rada i kvalitete klima uređaja vanjska jedinica može proizvoditi zvuk koji smeta ukućanima u trenucima odmora.


U slučaju da je klima namijenjena više za grijanje što je sve češći slučaj, vanjsku jedinicu ćemo montirati na južnu stranu zbog koliko toliko boljeg upijanja sunčeve energije ili pod lastavicu krova kako bi prilikom rada klima apsorbirala većinu topline koja kroz otvore na kući kao što su prozori vrata zidovi.Vanjsku jedinicu kod klima koje su namijenjene većinom za grijanje u pravilu ne montiramo daleko od objekta upravo zbog nepotrebnih toplinskih gubitaka. U slučaju da je klima namijenjena većinom za hlađenje, vanjsku jedinicu ćemo nastojati postaviti na sjevernu stranu po mogućnosti da sunce nema direktan utjecaj na jedinicu kako se  ne bi dodatno otežavao rad klime. Isto tako kod odluke o poziciji vanjske jedinice klime  moramo voditi računa o budućem pristupu za slučaj servisiranja ili eventualnih popravaka.Neki servisi posjeduju auto dizalice tako da se vanjska jedinica  može montirati u djelokrugu dizalice. Naravno da zavisno od situacije u nekim slučajevima nemamo veliku mogućnost izbora pozicije vanjske jedinice već jedinicu montiramo tamo gdje se jednostavno fizički može staviti.Proizvođač klima uređaja propisuje minimalne uvjete koje okolina mora zadovoljavati kako bi klima dugi niz godina besprijekorno radila, međutim ako vanjsku jedinicu montiramo u za nju nepovoljnim uvjetima, klima će raditi ali pod velikim stalnim opterećenjem što bitno skraćuje radni vijek.


Za nepovoljnu poziciju vanjske jedinice obavezno moramo obavijestiti korisnika kako bi znao i pismeno pristao na takve uvjete montaže. Pozicija unutarnje jedinice ovisi kako o rasporedu prostorija tako i o boravku ljudi u prostoru. U pravilu unutarnju jedinicu montiramo na poziciju  gdje svojim radom(puhanjem) neće direktno  utjecati na korisnike, ako montiramo samo jednu unutarnju montiramo u prostoriju gdje se najduže zadržavamo n.pr. dnevni boravak. Ako je moguće puhanje unutarnje jedinice ćemo usmjeriti na druge prostorije kako bi postigli što bolje učinak hlađenja ili grijanja. Visina unutarnje jedinice ovisi  o visini prostorije kod standardnih visina do 3m klimu postavljamo na najvišu moguću poziciju, a  prema preporuci proizvođača. Također kod viših prostora unutarnju jedinicu isto tako montiramo c.c.a oko 3m od poda kako klima ne bi nepotrebno hladila dodatnu količinu zraka ako je montiramo iznad te visine. Kod grijanja je slučaj da topli zrak zahvaljujući fizici ionako ide prema gornjem dijelu prostora, pa u ovom slučaju budući da klima kod grijanja puše prema podu visinu jedinice isto može biti c.c.a 3m od poda a ne na višoj poziciji kako bi struja grijanog zraka dopirala do poda i na taj način grijala cijeli prostor.  Podžbukna instalacija za klima uređaj ili u kanalicama


Kada se radi o novogradnji najbolje je instalacije klima uređaja kao i sve ostale instalacije ukopati u zid što nam ostavlja jako dobre mogućnosti određivanja pozicije unutarnje i vanjske jedinice. Instalacije klima uređaja ne zahtijevaju osobitu pažnju kod montaže što se tiče nagiba i koljena tako da ih možemo ugraditi na najpovoljniju moguću poziciju u odnosu na unutarnju i vanjsku jedinicu.              


Naravno da postoje neka ograničenja vezano za dužinu instalacije i broj koljena ali kvalitetniji proizvođači i napredna tehnologija omogućavaju dosta veliku slobodu u montaži instalacija.                                          


Kada je objekt gotov i useljen tada nam se broj mogućnosti za polaganje instalacija smanjuje i ukopavanje u gotove zidove je dosta nepraktično i zahtijeva relativno veliku investiciju tada instalacije polažemo u plastične kanalice.  Izbor kanalica za polaganje instalacija klime nije veliki tako da se možemo odlučiti za dvije ili tri vrste. Boja kanalica je uglavnom talk bijela ali se naknadno kanalice mogu pobojati u boju zida tako da se koliko-toliko uklope u ambijent.